#ORANŽOVÉPEKLO

PODPOŘTE TALENT A PŘIJĎTE NA ZÁPAS OBLEČENI V ORANŽOVÉ, V BARVĚ KLUBU!

Talent Plzeň je nejúspěšnějším klubem české mužské házené posledních let. V posledních sedmi letech získal čtyři tituly mistra České republiky, dvakrát se stal vicemistrem a v sezoně 2019/2020 nedohrané kvůli pandemii koronaviru obsadil znovu první místo. Navíc v tomto období přidal i jedno vítězství v Českém poháru.

 Tyto výsledky nás opravňovaly každoročně k účasti v evropských házenkářských pohárech. Klub této možnosti reprezentovat město Plzeň a celý Plzeňský kraj využíval a stal se pravidelným účastníkem druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže - Poháru EHF ( Evropské házenkářské federace ), který nese od sezony 2020/2021 název Evropská liga.

Členská základna klubu, kterou tvoří v poslední době více než dvě stě osob, se pochopitelně z velké části skládá z členů mládežnických týmů, bez jejichž systematické výchovy by výše zmiňované úspěchy v kategorii dospělých nebyly možné.

 Sportovní výchova začíná v klubu už u dětí předškolního věku. Zde se pochopitelně nejedná o házenkářskou přípravu, ale čistě o nabídku pohybového vyžití dětí převážně herní formou a probuzení jejich zájmu o sport a pohyb obecně.

 Tento zájem pak mohou děti mladšího školního věku rozvíjet v žákovských kategoriích. Kompletní žákovská kategorie zahrnující družstva minižáků, mladších a starších žáků je díky kvalitě práce zahrnuta do systému podpory talentované mládeže Českého svazu házené, v jehož rámci má status sportovního střediska. 

 Klubovou filozofií je i v této kategorii nadále prohlubovat všeobecnou pohybovou přípravu dětí a budovat jejich vztah ke sportu jako důležité součásti života. Postupně nabývá na důležitosti specifičtější házenkářská příprava a s ní spojené získávání základních dovedností nezbytných pro další vývoj dětí v našem sportovním odvětví.

 I v kategorii žactva se náš klub účastní nejvyšších možných soutěží v rámci České republiky a sám každoročně na podzim pořádá několikadenní mezinárodní žákovský turnaj za účasti týmů z mnoha evropských zemí. Turnaj o putovní pohár ředitele Škoda JS nese ve svém názvu společnost Škoda JS, která je dlouhodobým partnerem celé naší mládeže. Její týmy proto nastupují ve svých soutěžích pod názvem Talent Škoda JS Plzeň.

 Na výše zmiňovanou kategorii navazuje kategorie dorostenecká. Zde už se zaměření více přesouvá ke stále specifičtější házenkářské přípravě. V tomto procesu však nadále klademe důraz na všeobecný pohybový a psychický rozvoj našich hráčů, ve kterém se snažíme zohledňovat obecná pravidla zdravého vývoje dětí pro toto věkové období.

 V rámci již zmiňovaného systému podpory talentované mládeže Českého svazu házené je našemu klubu pro dorosteneckou složku udělen status Regionálního klubového centra, které je jediné svého druhu v Plzeňském kraji. V kategorii dorostu už jsou v České republice pořádány pravidelné celorepublikové soutěže, kterých se pochopitelně naše týmy zúčastňují jak v kategorii mladšího, tak i v kategorii staršího dorostu.

 I pro dorostence pořádá náš klub od roku 2010 významný mezinárodní turnaj - a sice v měsíci srpnu Memoriál Miroslava Šafra - opět s účastníky z mnohých evropských zemí.

 Výsledkem kvalitní práce v přípravě dětí a mládeže je fakt, že napříč kategoriemi se klub může pochlubit řadou členů reprezentačních družstev České republiky. 

 

 Význam mládežnické složky našeho klubu v rámci města Plzně pak dokládá fakt, že jsme byli zařazeni do systému Regionálních sportovních akademií města Plzně, jejichž podpora je v systému finanční podpory rozvoje sportu města Plzně klíčová. Jedná se o systematickou podporu víceúrovňové systémové přípravy a rozvoje sportu. Akademie mají za cíl věnovat se výchově mladých sportovců jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti, zejména u mládeže věkové kategorie 6 - 20 let.

 Důležité místo v rámci sportu zaujímá náš klub i v celém Plzeňském kraji. I proto je Plzeňský kraj co do finanční podpory naší práce největším partnerem našeho klubu. Toto dlouhodobé partnerství vyústilo v rozhodnutí, že od sezóny 2020/2021 nese nejvíce veřejně prezentovaná součást našeho klubu - tedy A tým mužů - ve všech soutěžích v České republice i v zahraničí název Talent tým Plzeňského kraje.

 Vzhledem k významu klubu si zároveň uvědomujeme i z toho vyplývající odpovědnost především ve výchově mladé generace, která má u nás tak důležité místo. Proto se snažíme při výběru trenérů a dalších činovníků klubu dbát vedle jejich odborné kompetence i na kompetence sociální. Je naší snahou podobné hledisko uplatňovat i u hráčů A týmu, aby mohli být pro naši mladou generaci vzorem nejen po sportovní, ale i po lidské stránce.

 Svou prací se budeme snažit výše zmiňované myšlenky nadále naplňovat tak, aby házená i v budoucnu přinášela radost nám všem a byla proto důležitou součástí našich životů.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami. Více informací zde.