„Na společném jednání jsme diskutovali hlavní problémy, které v současné chvíli spatřujeme v činnosti Českého svazu házené a především osobě jejího prezidenta, ženské kluby se nyní nacházejí v podobné situaci, ve které jsme byli my při přípravě společné Česko-Slovenské extraligy,“ naráží předseda Asociace ligových klubů házené Jan Schneider na kritiku, která v posledních dnech ze strany účastnících se týmů ženské MOL Ligy ozývá. Těm vadí především to, že nebyla ze strany svazu dodržena slíbená podpora ženských složek a že dosud neznají ani podmínky, za kterých se k partnerství v MOL Lize zavázal generální partner a co konkrétně z tohoto partnerství účastnickým klubům plyne.

„Problémem je opět špatná komunikace vedení svazu, není zde ochota aktivně diskutovat o nedostatcích v řízení nejvyšších soutěží, ze strany svazu neexistuje odpovídající marketingové zabezpečení soutěží,“ pokračuje Schneider. Účastníci jednání také kritizovali fakt, že Český svaz házené neprůhledně hospodaří. Proto společným dopisem vyzvali prezidenta svazu Radka Bendla (společnou výzvu najdete zde: vyzva_prezident ), aby členům svazu předložil zprávu o hospodaření za rok 2016, všechny verze rozpočtu 2017 nebo podrobnou informaci o realizaci a financování akce Hvězdy pro legendy 2017. Původně plánovaný rozpočet této akce byl totiž násobně překročen, aniž by byl včas a řádně projednán Exekutivou nebo Radou ČSH.

Současně pak kluby požadují zdůvodnění, proč Český svaz házené na poslední chvíli odstoupil od kandidatury na spolupořádání mistrovství Evropy v házené v roce 2022 nebo 2024. „Spolupořádat takto významnou sportovní akci, včetně konání její finálové části v Praze, by bylo pro naši házenou neskutečnou reklamou. Je proto zcela nepochopitelné, že vedení svazu na návrh prezidenta bez jakékoliv další diskuse a ověření si faktů odsouhlasí stažení kandidatury. Toto považujeme za velké manažerské selhání prezidenta Bendla,“ doplnil Jan Schneider.

Přítomní zástupci klubů si také odsouhlasili, že současně s požadavkem na poskytnutí informací podají podnět k prošetření nejasností v hospodaření svazu Odvolací a kontrolní komisi ČSH. Na jednání ve Strakonicích také padlo rozhodnutí, že ligová asociace bude rozšířena o zástupce nejvyšší ženské soutěže.

 

Znění dopisu:

 

Vážený pane prezidente,

jako řádní členové Českého svazu házené a účastníci Extraligy mužů ČR a ženské MOL Ligy, Vás tímto

vyzýváme k vyjasnění sporných záležitostí v hospodaření a činnosti Českého svazu házené, a to

konkrétně tím, že neprodleně poskytnete všem členům Českého svazu házené následující informace:

  • Výroční zprávu ČSH za rok 2016 včetně rozboru hospodaření a přehledu státních i veřejných

dotací za tento rok

  • Účetní závěrku za rok 2016 v plné verzi
  • První návrh Rozpočtu na rok 2017, který schválila Exekutiva ČSH dne 20. 1. 2017
  • Návrh Rozpočtu na rok 2017 včetně vývoje rozpočtu za období 2013 – 2017, který schválila

Exekutiva ČSH na svém jednání dne 1. 9. 2017 (se zapracováním všech změn)

  • Aktuální organizační strukturu ČSH včetně uvedení všech externích spolupracovníků (DPP,

DPČ, objednávky apod.)

  • Zveřejnění všech smluv o externí spolupráci s právnickými osobami, které dodávají ČSH

služby v oblasti ekonomického, mediálního či jiného poradenství

  • Schválený rozpočet akce Hvězdy pro legendy 2017 včetně přesné identifikace všech

finančních výdajů a zdrojů a vyhodnocení celé akce

  • Podrobnou informaci o postupu přípravy kandidatury ČSH na ME 2022 nebo 2024, včetně

uvedení jednotlivých kroků a jejich časového vymezení, seznamů členů přípravného týmu

nebo osob, které se na přípravě účastnily, předložení zpracované studie proveditelnosti této

významné sportovní akce včetně předpokládaného rozpočtu

 

Prosíme, aby tato informace byla všem členům Českého svazu házené poskytnuta formou interní

komunikace. Tuto výzvu činíme prostřednictvím Asociace ligových klubů házené. Tento postup byl

schválen všemi níže uvedenými na jednání ve Strakonicích dne 2. 10. 2017.

 

Děkujeme.

 

Jan Schneider – SKKP Handball Brno

Lubomír Kavka – SKP Frýdek-Místek

Martin Schober – Cement Hranice

Petr Babák – HBC Ronal Jičín

Jaroslav Hudeček – HCB Karviná

Lubomír Veřmiřovský – KH Kopřivnice

Vojtěch Srba – HK FCC Město Lovosice

Miroslav Vávra – HBC Strakonice 1921

Zdeněk Materna – Sokol Nové Veselí

Martin Šafránek – Talent ROBSTAV-M.A.T. Plzeň

Vladimír Orság – Dukla Praha

Michal Balhárek – HC ROBE Zubří

Pavla Chotěborská, Radek Maděra – Baník Most

Daniela Sobieská – HC Zlín

Miloš Körösi, Luboš Hudák – SHK Veselí n. M.

Richard Toman – Slavia Praha

Michal Horák – Sokol Písek

Libor Adámek – Sokol Poruba

 

Více informací na: http://www.alkh.cz/clanky/aktualne/spolecne-jednani-alkh-a-klubu-mol-ligy.html