Prohlášení R. Toaman na adresu Českého svayu házené:

Že je nikým neřízená střela jménem Karel Nocar schopna překročit rozpočet akce Hvězdy pro legendy o 4,2milionu korun, schválených Radou ČSH dodatečně až po akci (!!!) a Svaz není schopen či dokonce nechce vysvětlit překročení rozpočtu o více než 100%, je pro nás neakceptovatelné. A to v době, kdy řada prvoligových a dorosteneckých družstev nemá finanční prostřed...ky na dohrání soutěže, ačkoliv před startem soutěží počítali s dotační podporou Svazu. Manažer reprezentací tak nikoli poprvé překročil rozsah svých pravomocí, a to za tiché podpory prezidenta Svazu. Jejich poněkud tajnosnubná vazba, nikoli nepodobná pracovním vztahům Berbr-Damková, vedla , mimojiné, k ukončení činnosti několika dnes už bývalých členů Exekutivy ČSH a ti ostatní, se kterými jsem hovořil, nechápavě kroutí hlavou. Byť podroben zdrcující a málo vídané jednotné kritice ženských prvoligových a dorosteneckých klubů včetně klubů z nejvyšší soutěže, zastává prezident ČSH stanovisko, že není povinen předložit rozpočet akce a prokázat, z jakých zdrojů byl čtyřmiliónový schodek dofinancován. Nejen z těchto důvodů ale i z dalších, které jsou uvedeny ve Výzvě klubů, jsme v úterý 10.10.2017 jednomyslně na Správní radě DHC Slavia Praha odsouhlasili vstup do ALHK.